KOLONIEN

Seminarium om Cross Innovation i början av 2015

December 27th, 2014

CROSS INNOVATION – en möjlighet för Stockholmsregionen?

Stockholmsregionens innovationsstrategi, Innovationskraft Sthlm, betonar tvärvetenskap och innovationer i gränssnittet mellan olika discipliner och kompetensområden. Även kreativa näringar lyfts fram som en viktig faktor för regionens innovationsförmåga. I början av 2015 kommer ett seminarium om tvärsektoriell och tvärvetenskaplig innovation att äga rum då deltagarna får ta del av lärdomar från projektet Cross Innovation till det fortsatta arbetet med innovationsfrågor i Stockholm. Inte minst sker det genom att se hur andra städer arbetar strategiskt med tvärsektoriell innovation och kreativa näringar. Till seminariet har Mike Schulmeister från Amsterdam Economic Board bjudits in för att berätta om hur Amsterdams stad utvecklar branschöverskridande samarbeten och kreativa näringar som en del av Amsterdams innovationsstrategi.
Seminariet avslutas med en diskussion mellan Maria C. Lindqvist, Länsstyrelsen Stockholm; Johanna Tollbäck, Stockholms universitet samt Monica Slama, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning/Cross Innovation om hur vi kan främja tvärvetenskapliga och branschöverskridande samarbeten i Stockholm.

Seminariet arrangeras av Stockholms stad i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm.

Cross Innovation är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan 11 europeiska storstäder. Projektet har undersökt metoder och lösningar som främjar möten mellan branscher och sektorer, med särskilt fokus på kreativa näringar. Exempel på sådana lösningar är mötesplatser, mäklarfunktioner och finansieringslösningar som underlättar ”cross innovation”. Utvecklingen kring Telefonplan har varit en viktig utgångspunkt i projektet.

www.cross-innovation.eu

Stockholm stad

EU

Intereg

Cross Innovation

Subscribe to feed

resurser

grannar

adress

Kolonien
Telefonvägen 30
SE-126 26 Hägersten

Växel: 08-525 220 30

Uthyrning: 08-525 220 31

Felanmälan: 08-525 220 32

Tunnelbana Telefonplan
Kartlänk